Meteen naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

BeautyLux, gevestigd aan Rijnkade 28 te Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

1. Gegevens

BeautyLux verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt waarschijnlijk in het kader van een door jou geplaatste bestelling.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– (Factuur)adres;
– E-mailadres;
– Bestelling- en betalingsgegevens.
Je kunt je ook eerst registreren als (vaste) klant. Naast je opgegeven persoonsgegeven bewaren we ook de door jou gekozen gebruikersnaam. Dit is handig want dan hoef je niet iedere keer je gegevens opnieuw in te voeren. In onze shop kun je ook zelf instellingen doorvoeren en aanpassen.

2. Delen van gegevens met derden

BeautyLux verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle gegevens die je aan ons doorgeeft, beveiligen wij met de modernste technieken. Je wilt natuurlijk niet dat je gegevens opeens op straat liggen. Wie niks met de gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij.

2.1 Mollie. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

2.2 PostNL. Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

2.3 DHL. Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

3. Bewaartermijnen

BeautyLux bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je je gegevens worden verzameld. Hierna bewaren we de gegevens nog zolang de wet ons dat verplicht. Bijvoorbeeld: de betalingsgegevens moeten zeven jaar bewaard blijven.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw gegevens voor de volgende doelen.
Je bestelling leveren: We gebruiken jouw gegevens voor het afhandelen van je bestelling en betaling. Als je iets bestelt dan wil je dat natuurlijk wel ontvangen. Het kan ook zijn dat we de gegevens doorgeven aan zogenaamde ‘derden’; alles om te zorgen voor een goede afhandeling van je bestelling. 
Het verzenden van onze nieuwsbrief als je je daarvoor hebt aangemeld. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren. BeautyLux analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. In voorkomende gevallen kan BeautyLux op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

5. Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Alles om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en jij daardoor handig kunt winkelen. Cookies zijn bestanden die je computer, tablet of smartphone opslaat tijdens het surfen op internet. Deze cookies kunnen alleen worden gelezen door de website of applicatie die ze heeft opgeslagen. Deze kleine bestanden zorgen er, naast andere handige functies, bijvoorbeeld voor dat je op een website kunt bladeren zonder telkens opnieuw in te loggen. Wanneer je onze website toestaat bij elk bezoek cookies te plaatsen, heeft dat voor jou de volgende voordelen:
• Sneller en vloeiender browsen in onze shop
• Meer gebruiksgemak; niet herhaaldelijk opnieuw gegevens in moeten voeren
• Extra functies zoals recentelijk bekeken producten en het gebruik van het winkelwagentje
• Je websitebezoek meten, zodat we de website kunnen verbeteren en de ervaring zo prettig mogelijk kunnen maken
• Er voor te zorgen dat de advertenties die je op andere media ziet relevant en interessant zijn
Je kunt, als je dat wilt, je browser instellen om cookies te blokkeren van websites die je bezoekt.

6. Wijzigen van Privacy Statement

Om jou zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van de gegevens kan het zijn dat wij dit Privacy Statement soms moeten aanpassen. We raden je aan om geregeld dit Privacy Statement te lezen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@beautylux.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) ZWART. Dit ter bescherming van je privacy. BeautyFabShop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren. BeautyLux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeautyLux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@beautylux.nl